ROBOFEST CHINA 2020 注册通道已于20191110日开启。

 

  (截止日期为:20191210日中午12:00 

 

   


     注册链接(请点击)


    


      如有问题,发邮件至info@robofest.cn


      或者拨打电话或者添加微信:13611025851(工作日周一至周五上午9:00-下午18:00